31. March, 2017

Nestandardni

Nestandardni – načrtni vijaki in matice

Kljub ekonomsko upravičeni težnji po uporabi standardnih elementov v strojegradnji, se v želji po čimbolj optimalni konstrukciji ni moč izogniti posebnim oblikam in dimenzijam veznih elementov.

Prav temu dejstvu posvečamo pri nas posebno pozornost, saj skušamo z maksimalno fleksibilnim proizvodnim procesom zadovoljiti tem potrebam. Z lastno, računalniško podprto, konstrukcijo in izdelavo orodij smo kos tudi najzahtevnejšim oblikam vijakov, tako da lahko z gotovostjo trdimo da skorajda ni veznega elementa, ki ga nismo sposobni ponuditi.

Nekaj primerov nadstandardnih proizvodov lahko vidite na spodnji sliki.